Funkcie

Vyberte si konfiguráciu presne podľa Vašich predstáv:

Evidencia zákaziek, maloobchodný predaj
Fakturácia
Systém predaja na zálohu
Pracovná karta (zákazkový list) zákazníka/pacienta
Refrakčná karta pacienta
Automatické prenášanie údajov z refrakčnej do pracovnej (zákazkovej) karty
Komunikácia s ERP
Automatické generovanie dávok pre poisťovne (738)
Štatistika predaja (tržieb, marží, výkonností pobočiek…)
Zákaznícke/zľavové karty
História zákazky (kedy bola vytvorená, zaplatená záloha atď.)
Filtrovanie zákaziek
Exporty do XLS alebo do účtovníctva, doručovateľských služieb
Reklamácie
Cenotvorba
SMS notifikácie o hotových okuliaroch či pripomienky o vyšetrení
Imidžová práca cez tablet
Automatické pripomienky po roku od vyšetrenia alebo po exspirácii roztoku či kontaktných šošoviek.
Karta klienta/pacienta
Databáza podľa rôznych vlastností a kategorizácia klientov
História zákaziek a vyšetrení pacienta
Meniny a narodeniny pacientov
Evidencia došlých faktúr, dodacích listov
Štatistika marží/nákupu
Skladová karta
Skladové hospodárstvo
Hladinové riadenie zásob
Tlač cenníkov, etikiet, inventúrnych zostáv
Presuny medzi pobočkami
Automatické objednanie skiel od dodávateľov
Prikladanie súborov k zákazke/vyšetreniu
Vkladanie historických hodnôt
Prepojenie s ambulanciou
Generovanie dávok pre ZP
Automatické bodovanie výkonov
Viacero pobočiek
Prepojenie s lekárom
Online rezervačný systém
Systém pobočiek
Rôzne práva a právomoci zamestnancov
Online systém, cloudové riešenie
Kontrola zamestnancov
Nastavenie procesov
Používanie čiarových kódov
Evidencia peňazí v hotovostnej pokladni a ERP
Príjmy mimo tržieb cez ERP
Upomienky
Prehľad denných tržieb a štatistiky
Evidencia úhrad došlých/vystavených faktúr
Importy bankových výpisov
Evidencia odborných nálezov
Automatické vkladanie výkonov na základe diagnózy
Automatické bodovanie výkonov
Automatické generovanie dávky pre zdravotné poisťovne (753a)
Prednastavené kódy lekárov a PZS
Prikladanie súborov (skeny, fotky) k pacientovi
Prepojenie databázy pacientov optiky s databázou klientov optiky
Napojenie registračnej pokladnice do ambulancie
Možnosť využívať jednu registračnú pokladnicu pre optiku aj ambulanciu
Previazanie s vyšetrením u lekára a jeho nálezom

Pre koho je TISS Optic určený?