Funkcie

Vyberte si konfiguráciu presne podľa Vašich predstáv:

Evidencia zákaziek, maloobchodný predaj
Fakturácia
Systém predaja na zálohu
Pracovná karta (zákazkový list) zákazníka/pacienta
Refrakčná karta pacienta
Automatické prenášanie údajov z refrakčnej do pracovnej (zákazkovej) karty
Komunikácia s ERP
Automatické generovanie dávok pre poisťovne (738)
Štatistika predaja (tržieb, marží, výkonností pobočiek…)
Zákaznícke/zľavové karty
História zákazky (kedy bola vytvorená, zaplatená záloha atď.)
Filtrovanie zákaziek
Exporty do XLS alebo do účtovníctva, doručovateľských služieb
Reklamácie
Cenotvorba
Imidžová práca cez tablet
Automatické pripomienky po roku od vyšetrenia alebo po exspirácii roztoku či kontaktných šošoviek.
Karta klienta/pacienta
Databáza podľa rôznych vlastností a kategorizácia klientov
História zákaziek a vyšetrení pacienta
Meniny a narodeniny pacientov
Evidencia došlých faktúr, dodacích listov
Štatistika marží/nákupu
Skladová karta
Skladové hospodárstvo
Hladinové riadenie zásob
Tlač cenníkov, etikiet, inventúrnych zostáv
Presuny medzi pobočkami
Automatické objednanie skiel od dodávateľov
Prikladanie súborov k zákazke/vyšetreniu
Vkladanie historických hodnôt
Prepojenie s ambulanciou
Generovanie dávok pre ZP
Automatické bodovanie výkonov
Viacero pobočiek
Prepojenie s lekárom
Online rezervačný systém
Systém pobočiek
Rôzne práva a právomoci zamestnancov
Online systém, cloudové riešenie
Kontrola zamestnancov
Nastavenie procesov
Používanie čiarových kódov
Evidencia peňazí v hotovostnej pokladni a ERP
Príjmy mimo tržieb cez ERP
Upomienky
Prehľad denných tržieb a štatistiky
Evidencia úhrad došlých/vystavených faktúr
Importy bankových výpisov
Evidencia odborných nálezov
Automatické vkladanie výkonov na základe diagnózy
Automatické bodovanie výkonov
Automatické generovanie dávky pre zdravotné poisťovne (753a)
Prednastavené kódy lekárov a PZS
Prikladanie súborov (skeny, fotky) k pacientovi
Prepojenie databázy pacientov optiky s databázou klientov optiky
Napojenie registračnej pokladnice do ambulancie
Možnosť využívať jednu registračnú pokladnicu pre optiku aj ambulanciu
Previazanie s vyšetrením u lekára a jeho nálezom

Pre koho je TISS Optic určený?