Cenník

Ceny licencií systému TISS Optic sa riadia platnými Všeobecnými podmienkami MacMike VAT s.r.o. pre TISS Optic a platným Cenníkom pre TISS Optic.

Aktuálny cenník platný od 23.5.2018

Vstupné jednorazové poplatky:

PoplatokVýška

Implementačný poplatok pre 1. pobočku + kompletné spracovanie dokumentácie GDPR

1190€

Implementačný poplatok pre 1. pobočku

490€
Implementačný poplatok pre každú ďalšiu pobočku390€
Kompletné spracovanie dokumentácie GDPR je zabezpečené partnerskou advokátskou kanceláriou. Zahŕňa spracovanie internej firemnej dokumentácie v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb. a nariadením o Ochrane os. údajov. Dokumentácia nezahŕňa len spracovanie dokumentácie medzi optikou a TISS Optic, ale aj potrebnú dokumentáciu mzdového, personálneho a iného charakteru, ktorý je predmetom GDPR. 
Jednorázový implementačný poplatok zahŕňa "dvojfázové" školenie kedy v rámci jedného dňa s Vami na základe Vašich potrieb náš systém nastavíme a potom zaškolíme všetkých užívateľov systému (majiteľa, zamestnancov,...). Ďalší deň sme s Vami na pobočke a dozeráme na bezproblémový chod v ostrej prevádzke, doladzujeme nastavenia systému a zodpovedáme doplňujúce otázky užívateľov systému.

Pravidelné mesačné poplatky spojené s používaním TISS Optic

Poplatok1 používateľ2-3 používatelia4-7 používatelia8 a viac používateľov
Firemný používateľský poplatok
49€
59€
79€
dohodou
Výška mesačného poplatku sa určuje podľa počtu reálnych používateľov systému bez ohľadu na počet pobočiek. Počet používateľov si môžete sami zvoliť podľa vlastných potrieb, v ideálnom prípade jeden pracovník = jeden používateľ. Celá optika však môže používať aj jeden login bez ohľadu na počet zamestnancov.
Mesačný poplatok zahŕňa zákaznícku podporu, všetky aktualizácie a reakcie na legislatívne zmeny (napríklad GDPR, zmeny formátu dávok atď). Váš software tak bude stále aktuálny a plne funkčný.

Nespokojní? To sa nestane. Ale ak náhodou, vrátime vám peniaze!

V prípade, ak nebudete s používaním TISS Optic spokojný, máte právo počas 12. mesiaca od zmluvy o používaní TISS Optic odstúpiť. Klientovi bude vyplatený vstupný inštalačný poplatok vo výške 100%.

Všetky ceny sú bez DPH.

Pre koho je TISS Optic určený?