Cenník

Ceny licencií systému TISS Optic sa riadia platnými Všeobecnými podmienkami MacMike VAT s.r.o. pre TISS Optic a platným Cenníkom pre TISS Optic.

Aktuálny cenník platný od 23.5.2018

Vstupné jednorazové poplatky:

PoplatokVýška

Implementačný poplatok pre 1. pobočku

490€
Implementačný poplatok pre každú ďalšiu pobočku390€
Jednorázový implementačný poplatok zahŕňa "dvojfázové" školenie kedy v rámci jedného dňa s Vami na základe Vašich potrieb náš systém nastavíme a potom zaškolíme všetkých užívateľov systému (majiteľa, zamestnancov,...). Ďalší deň sme s Vami na pobočke a dozeráme na bezproblémový chod v ostrej prevádzke, doladzujeme nastavenia systému a zodpovedáme doplňujúce otázky užívateľov systému.

Čo je zahrnuté v cene implementačného poplatku?

Školenie v trvaní 3-8 hodín podľa potreby priamo v optike
Prítomnosť školiteľa v prvý deň v optike bezprostredne po školení na 8 hodín (prvý deň používania systému v riadnej prevádzke)
Nastavenie prístúpov do systému, kompletné nastavenie optiky
Nastavenie privilégií a rôznych úrovní prístupov pre zamestnancov
Vytvorenie 1 vlastného formátu etikiet (cenoviek)
Import skladu (skladových položiek) z predchádzajúceho programu
Import zákaziek a zákazkových kariet z predchádzajúceho programu
Nastavenie eFox alebo Elcom Euro pokladníc pre komunikáciu (tlač bločkov) z TISS Optic; nastavenie pokladničného denníka
Nastavenie skladov, cenníkov, neskladových položiek
Manuály
V implementačnom poplatku nie je zahrnuté: viac hodín školenia, školenie viacerými lektormi, viac dní prístomnosti školiteľa v ostrej prevádzke, ručné prepisovanie dát, vytvorenie funkcií na mieru, vytvorenie tlačových zostáv na mieru, hardvér ani spotrebný tovar, fyzická realizácia inventúry našimi zamestnancami, importy pokladničného denníka, skaldových pohybov, druhý a každý ďalší import skaldu/zákaziek, programátorská práca. Cenník úkonov, ktoré nie sú zahrnuté v cene, si môžete pozrieť TU.


Pravidelné mesačné poplatky spojené s používaním TISS Optic

Poplatok1 používateľ2-3 používatelia4-7 používatelia8 a viac používateľov
Firemný používateľský poplatok
49€
59€
79€
dohodou
Výška mesačného poplatku sa určuje podľa počtu reálnych používateľov systému bez ohľadu na počet pobočiek. Počet používateľov si môžete sami zvoliť podľa vlastných potrieb, v ideálnom prípade jeden pracovník = jeden používateľ. Celá optika však môže používať aj jeden login bez ohľadu na počet zamestnancov.


Čo je zahrnuté v cene mesačného poplatku?

Plná verzia systému TISS Optic pre celú optiku
Telefonická podpora na Hotline (+ pomoc cez Team Viewer)
Aktualizácia a updaty kvôli zmenám legislatívy a dávkam pre ZP
Aktualizácie a updaty o nové funkcie systému
Pomoc pri generovaní dávok 
Nástroje pre rozosielanie marketingových SMS zákazníkom
V mesačnom poplatku nie je zahrnuté: opravy dát, SMS zo systému, prevádzka webstránky, emailov, webstránka, dodatočné návštevy a doškoľovanie, programátorské práce. Cenník úkonov, ktoré nie sú zahrnuté v cene, si môžete pozrieť TU.


Nespokojný? To sa nestane. Ale ak náhodou, vrátime vám peniaze!

V prípade, ak nebudete s používaním TISS Optic spokojný, máte právo počas 12. mesiaca od zmluvy o používaní TISS Optic odstúpiť. Klientovi bude vyplatený vstupný inštalačný poplatok vo výške 100%.

Všetky ceny sú bez DPH.

Pre koho je TISS Optic určený?