FAQs

Sme malá optika, nepotrebujeme sklad ani fakturáciu
Moduly systému TISS Optik umožňujú každému nášmu klientovi zapnúť mu len tie funkcie, ktoré skutočne využije. Žiadne zbytočné klikanie, žiadne zbytočné kolónky na vypĺňanie, nič navyše, čo netreba. To, čo každá optika potrebuje, si zadefinujeme na spoločnom stretnutí. U niekoho systém pobočiek, u niekoho len systém pre viacero zamestnancov, pri optike s jedným či dvomi pracovníkmi je toho ešte menej. Mieru evidencie v systéme si každý určí sám.
Sme veľká optika s pobočkami a každý má mať individuálne privilégiá k vlastným skladom, predaju a správe zamestnancov
TISS má prepracované práva a privilégiá každého používateľa. Či už je to manažér, majiteľ, účtovníčka, lekár v optike alebo optik. TISS umožňuje každej skupine používateľov navoliť samostatné právomoci, a to, napríklad, čo môžu vidieť, upravovať či vytvárať. Bezpečnosť vašich údajov v internom aj externom prostredí je prioritou.
Nemáme optiku, ale len ambulanciu, môžeme oddeliť niektoré funkcie?
Samozrejme. Tie, ktoré nebudete potrebovať, sa nebudú používať.
Nepotrebujeme refrakčné karty
Niektoré očné optiky potrebujú len pracovné (zákazkové) karty pre výrobu okuliarov, pri vyšetreniach je potrebné evidovať niektoré údaje v refrakčnej karte. Každá optika má vlastné parametre, ktoré eviduje, a preto sa TISS Optik každej optike prispôsobí. Aj v rámci jednotlivých pracovných údajov je možné viaceré stĺpce vypnúť či zapnúť. Avšak nielen to. Každá optika má dokonca možnosť vytvoriť si vlastný formát, ako bude vyzerať výstup pre klienta na pracovnej karte. Ak je potrebné, zapnú sa stĺpce so zľavami, cenami pred či po zľave, ak to potrebné nie je, jednoducho sa vypnú.
Ako funguje preberanie údajov do pracovnej karty z refrakčnej karty
Veľmi jednoducho - na jeden klik. Tým, že TISS Optik vyvíjali samotní optici, všetky procesy sú navrhnuté tak, aby boli čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Okrem preberania údajov je samozrejmosťou história všetkých vyšetrení.
Ako fungujú sumárne zostavy, prehľady a tlačové zostavy? Čo všetko sa dá filtrovať a prezerať?
Prezerať a filtrovať sa dá v podstate všetko – skladové karty, informácie z predaja či obstarávania tovarov. TISS poskytuje aj plnohodnotné výstupy do účtovníctva. Pri skladovom hospodárstve dáva informácie o hodnote skladu, účtovníčkam sumárne zostavy o tržbách a manažérom o štatistikách predaja. Množstvo údajov je možné nielen filtrovať a kategorizovať, ale aj exportovať do viacerých formátov pre ďalšie spracovanie.
Ako funguje automatické spracovanie dávok pre poisťovne na konci mesiaca?
Dávky sa spracúvajú jednoducho – TISS vie, aké je aktuálne dátové rozhranie podľa aktuálneho usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Nie je potrebné nijako označovať to, ktorí pacienti do dávok vstupujú – TISS robí selekciu automaticky, pri chýbajúcich parametroch na ne upozorní. Ak teda napríklad chýba dátum z výmenného lístka, TISS to pripomenie.
Aká je štruktúra pracovnej/výrobnej/zákazkovej karty?
TISS Optik sa prispôsobí vašim potrebám – stĺpce pre jednotlivé hodnoty v zákazkovej karte sa nielenže nevyplnia, ale vypnú. Nebudú vás tak rušiť. V prípade potreby v budúcnosti si ich jednoducho zapnete. V kartách je viacero polí, ktoré nemusíte používať.
Aké údaje vidia pacienti a aké tlačové zostavy im TISS vydá?
Pacienti nevidia žiadne údaje a so systémom TISS neprichádzajú do kontaktu. Aj napriek tomu, že TISS Optik je online, prístup doň máte len vy a vaši zamestnanci - používatelia. Údaje spravujete len vy, umiestnené sú na našich zabezpečených serveroch. Klient/pacient dostane od obsluhy len kópiu pracovnej karty, refrakčnej karty, doklad o úhrade (bloček z registračnej pokladne) a v prípade potreby reklamačný protokol.
Aké čiarové kódy používa TISS?
TISS pracuje s čiarovými kódmi na viacerých úrovniach. Každá zákazka je označená čiarovým kódom pre rýchlejšiu manipuláciu, vlastný čiarový kód majú aj produkty. Je možné preberať kódové označenie od výrobcu alebo si nasadiť vlastnú logiku kódov. TISS vie do cenníkov a tlačových zostáv tieto kódy tlačiť, vie ich tlačiť na cenovky či cenníky.
Je možné predávať zo skladu položky s iným názvom ako je v skladovej karte?
Áno, systém TISS umožňuje oprávneným používateľom v každej firme fakturovať a pracovať so skladom podľa potreby.
Akú tlačiareň potrebujeme?
Obyčajnú, na ktorej vytlačíte pracovnú kartu pre pacienta a do výroby. Kvôli TISS Optik nie je potrebná výmena vašej techniky. Tlač bločkov prebieha na pokladniciach značky Elcom, ktoré podporujú funkcie systému TISS.
Musíme mať registračnú pokladnicu, ak chceme používať TISS Optik?
Nie. Môžete mať aj virtuálnu registračnú pokladnicu alebo pokladnicu bez pripojenia na TISS. Aby však TISS priamo zasielal údaje do pokladnice a pokladnica späť do systému, je potrebné mať registračnú pokladnicu značky Elcom. Prepojenie s virtuálnou registračnou pokladnicou z prostredia Finančnej správy je v štádiu vývoja.
Ako funguje komunikácia s registračnou pokladňou?
TISS podporuje tlač fiškálnych dokladov jedine z vybraných pokladníc značky Elcom. TISS po zadaní úhrady odošle pokyn na tlač do pokladne, pokladňa vytlačí bloček a v systéme TISS sa ku klientovi a jeho zákazke zaeviduje prijatá úhrada. Systém TISS nie je pokladňou, TISS len do pokladne odosiela informáciu a pokyn k tlači. Závierky a dokumentáciu k pokladni je potrebné mať tak ako doteraz v poriadku. Pre zákonné splnenie tlače fiškálnych daňových dokladov je potrebné mať pokladňu Elcom alebo inú pokladnicu bez pripojenia na TISS.
Čo znamená, že TISS je online a aké sú s tým spojené riziká?
Niektoré programy si stiahnete a nainštalujete. Údaje sú tak uložené len na konkrétnom počítači. Problém nastane, ak sa počítač nenávratne pokazí a dáta sa stratia alebo ak vám počítač niekto ukradne. TISS je online, nie je teda potrebná žiadna inštalácia. Funguje podobne ako váš internet banking - prihlásite sa doň po zadaní bezpečnostných údajov z akéhokoľvek miesta na svete. Nemusíte sa teda báť vymeniť v optike počítač, údaje sú centralizované na serveri. S tým súvisí aj otázka bezpečnosti. TISS je rovnako bezpečný ako podobné softvéry a nie je dôvod báť sa o stratu alebo krádež údajov. Mnoho ľudí sa bojí práve toho, že niekto vnikne do systému a údaje ukradne. Otázka ale znie, čo presne by "hacker" ukradol? Nanajvýš databázu klientov. A je oveľa jednoduchšie predsa prísť a optiku vykradnúť fyzicky, kde sú všetky údaje v účtovníctve a na papieroch. Obavy o bezpečnosť údajov v systéme TISS nie sú odôvodnené.
Ako funguje evidencia záloh pred výrobou okuliarov?
Je na internom rozhodnutí firmy, za akých podmienok a v ktorých prípadoch bude záloha prijatá. Obsluha má po vytvorení zákazky možnosť zaevidovať prijatie zálohy a tento údaj je zaznamenaný na pracovnej (zákazkovej) karte, v samotnej zákazke klienta a klient dostane o zálohe doklad z registračnej pokladnice. Pri prevzatí okuliarov doplatí rozdiel a dostane ďalší doklad na doplatok. Záloha sa dá zaevidovať kedykoľvek, nielen v momente vytvorenia zákazky, ale kedykoľvek k existujúcej zákazke.
Kde sú údaje uložené a kto k nim má prístup?
Údaje o vašich zákazníkoch a pacientoch sú ukladané na serveroch v našej správe a v správe našich dodávateľov serverového riešenia. Sú to najväčšie firmy na Slovensku, ktoré poskytujú servery pre banky a iné inštitúcie. Servery sú chránené nielen fyzicky, ale aj ako napríklad váš internet banking - elektronicky. V systéme TISS je možné nastaviť aj mieru bezpečnosti – napríklad len prihlásenie z konkrétneho počítača alebo IP adresy. Našim klientom s extrémnou potrebou o bezpečnosť dát sa vyhovie práve takýmto nastavením.
Dajú sa ukladať k pacientom aj ich nálezy a vyšetrenia, scany či fotky iných dokumentov?
Áno. Každé vyšetrenie, každý predaj je nový obchodný prípad. K nemu je možné evidovať rôznu dokumentáciu, ktorú prenesiete do systému z vášho počítača.
Kde sa inštaluje program TISS Optik a čo na to potrebujeme?
Keďže systém TISS pracuje online a neinštaluje sa. Stačí len počítač (alebo napr. aj tablet) s prístupom na internet. Spustenie plne funkčného loginu je otázkou pár minút, miera nastavení ďalších niekoľkých kliknutí, kedy sa dospeje k ideálnemu nastaveniu pre potreby každého nášho klienta. Najlepšie však je, že všetky nastavenia vieme pre klientov dynamicky meniť. Stačí nám zavolať alebo napísať email a nové nastavenie či privilégium aktivujeme.
Ako prenesieme dáta do nového systému zo starého?
Sme špecialisti na dátové prenosy. Export a import dát z akéhokoľvek formátu nepredstavuje pre nás problém, preto prechod na nový systém bude len o školení a nastavení vašich preferencií. O prevod databáz a údajov sa postaráme bez zbytočných otázok.
Obsluha optiky nemá skúsenosti s takým softvérom, všetko sa robilo doteraz na papieri. Bude prechod náročný?
TISS je informačný systém, kde vidí každý len to, čo pre svoju prácu potrebuje. Obsluha optiky, ktorá nevyšetruje alebo nevystavuje faktúry tieto položky menu zapnuté mať nemusí. Je však na manažmente optiky, aby zabezpečil základné ovládanie počítača a internetu svojimi zamestnancami, čo už ale v dnešnej dobe nie je problém. Spolu so systémom TISS dostane každý nielen opakované školenie, ale aj manuál na základné postupy a procesy. V každej firme je následne menovaný zodpovedný komunikačný personál, ktorý poskytuje ostatným kolegom poradenstvo v prípade problémov s prácou v systéme. Ak je problém zložitejší, kedykoľvek sa môže klient obrátiť na našu podporu mailom alebo telefonicky.
Ako sa prepojí eshop s TISSom?
TISS je robustný informačný systém, ktorý má okrem optických modulov aj moduly pre skvelú správu úspešného eshopu. Preto je škoda nevyužiť potenciál internetu. Skladové karty, ktoré máte v podstate tak či onak pripravené kvôli predaju sa tak len preklopia aj na váš web. S vhodnou podporou predaja tak môžete zarábať aj online.
Ako dostanem údaje z TISSu do účtovného systému?
TISS dokáže exportovať rôzne dáta napr.  do Pohody, Tangramu, Omegy. Vašim účtovníčkam uľahčíme prácu čo najviac ako to len ide. Exportovať sa dajú nákupy, predaje, kompletné dáta o fakturácii či o zákazníkoch.
Naša účtovníčka nechce, aby sme evidovali faktúry ani maloobchodný predaj v systéme TISS, chce to mať oddelené v inom programe.
To, ktoré funkcie systému TISS sa budú využívať, je plne na rozhodnutí optiky. Nie je nutné vystavovať napríklad faktúry pre zdravotné poisťovne priamo v TISS Optic. Rovnako nie je potrebné mať prepojenie s registračnou pokladňou. Viacerí klienti používajú TISS len na evidenciu a poriadok v pracovných kartách. Bločky aj faktúry robia mimo systému TISS.
Je systém TISS náhradou za účtovníctvo?
Nie. TISS slúži pre prehľadnú prácu a evidenciu očnej optiky. Evidujú sa klienti, pacienti, ich vyšetrenia, sklad produktov a celkový predaj. TISS je možné používať aj ako skladové hospodárstvo s presnou evidenciou pohybov na sklade, nie je to však podmienkou. Ak je TISS používaný ako verný obraz skladu, pre účtovné softvéry poskytuje TISS viacero typov výstupov a exportov, ktoré sú do účtovníctva potrebné. Samotné účtovníctvo však TISS nenahrádza.
Musíme meniť emaily, web alebo náš eshop, ak chceme TISS?
Nie. TISS funguje nezávisle. Ak ale chcete používať eshop spolu s TISSom, jednoduchšie je pretransformovať eshop tak, aby s TISSom spolupracoval.
K okuliarom potrebujeme odovzdať aj poučenie a prevziať súhlas so spracovaním osobných údajov.
Na všetky tlačové zostavy, ktoré TISS generuje, je možné doplniť akýkoľvek text. To znamená, že sa do pracovnej karty k okuliarom vloží text s poučením pre pacienta a rovnako aj priestor na podpis pre súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý pacient podpíše na vašu kópiu pracovnej karty.
Ako funguje ochrana osobných údajov a príslušná dokumentácia?
Ak sa v systéme evidujú aj informácie s charakterom zdravotnej dokumentácie alebo rodné čísla klientov, je potrebné mať spracované potrebné bezpečnostné projekty. Bezpečnostný projekt resp. smernice sú v kompetencii každej optiky. Naša spoločnosť je plne nápomocná pri spracúvaní tejto dokumentácie, ale dokumentáciu k ochrane osobných údajov si vytvára každá firma, každá optika či ambulancia vo vlastnej réžii. Naša spoločnosť má bezpečnostný projekt v zmysle platnej legislatívy, ale používaním systému TISS je potrebné upraviť túto dokumentáciu aj u každej firmy používajúcej TISS.

Pre koho je TISS Optic určený?