Novinky v TISS Optic a bonus 400€ na odoslané SMS

Podpisovanie na tablety

Od apríla 2019 bude v pilotnej prevádzke spustené digitálne podpisovanie. Od teraz nebude potrebné súhlasy so zhotovením okuliarov uchovávať v papierovej podobe.

Pre koho je funkcia určená?

Optiky, ktoré realizujú rôzne marketingové aktivity, majú povinnosť získať od klienta za účelom zaslania reklamnej informácie jeho súhlas. Súhlas sa takisto vyžaduje, ak zákazník nemá recept na okuliare. Mnohé optiky si zároveň nechávajú podpisovať súhlas a potvrdenie zákazníka o objednaných okuliaroch ako súhlas s objednávkou. Súhlas sa udeľuje najčastejšie formou podpisu formulára (zákazkovej karty), ktorá sa potom archivuje. Odteraz je možné súhlasy získavať podpisom, ktorý urobí klient na tablet. Tento podpis nie je biopmetrický údaj, nemusíte sa preto obávať komplikovanej situácie z hľadiska ochrany osobných údajov svojich zákazníkov. Podpis nie je zaručeným podpisom, nemá charakter elektronického podpisu, je to len digitálny odtlačok riadneho podpisu, ktorý ako suhlas stačí.

Aké sú výhody digitálnych podpisov

Samotné podpisovanie na tablet je prestížnou funkciou. Optika pôsobí elegantne, exkluzívne a moderne. Žiadne zbytočné papiere, žiadne archivačné šanóny. Zodpovedný prístup v otázke úspory toneru a papiera. Len si predstavte, koľko papiera a toneru sa ušetrí. V prípade kontroly je údaj (samotný podpis) dostupný okamžite, nemusíte hľadať v hromade papierov. Podpis nedegraduje, nestratí sa, je vždy bezpečne uchovaný. Nie každý však musí urobiť podpis na tablete. Je samozrejmé, že niektorí klienti vyžadujú tlačenú papierovú verziu zákazkovej karty a chcú si odniesť domov kópiu toho, čo podpísali. Vždy je možnosť formulár vytlačiť a nechať podpísať klasickým spôsobom. Niektorí klienti odmietajú podpisovať dokumenty digitálne, spoliehajú sa na starý dobrý papier a pero.

V optike môžete mať tabletov viacero. Na tablet nemusíte inštalovať žiadne programy, prostredie pre podpis sa otvorí po načítaní konkrétnej internetovej adresy v prehliadači. Odporúčame tablet iPad v akejkoľvek verzii.

Kde sú podpisy uchovávané?

Tak ako celý TISS Optic, aj samotné podpisy sú uchované na zabezpečenom serveri. Prístup k nim máte v samotnom programe. V prípade potreby si môžete kedykoľvek urobiť zálohu i pre vlastný lepší pocit. Mimo toho sú samotné dáta vrátane podpisov uchovávame na 3 fyzicky odlišných serveroch. Všetko pre bezpečnosť Vás aj Vašich klientov.

Aká je cena funkcie?

Podpisovanie v digitálnej forme je nadštandard, ktorý je spoplatnený podľa platného cenníka. Do konca roka 2019 prebieha akciová ponuka so zľavou 100% z mesačného popaltku za túto službu. Viac informácií nájdete v cenníku.
Elektronicky archivovaný podpis

Režim Elizabeth pre ľahšiu prácu

Často sa stretávame s tým, že niektorí optici odmietajú nové technológie, pretože sa boja zmeny. Sú zvyknutí robiť veci po starom a vždy rovnako, nemajú záujem alebo majú strach z nových vecí. Súčasťou systému TISS optic je práve pre nich zjednodušený režim pre dennu prácu v systéme s názvom Elizabeth. Obsluha v režime Elizabeth neuvidí nič iné ako naozaj nutné funkcie: evidencia predaja, kontrola histórie zákazníka, kontrola tržby. Nič viac, nič menej. Neuvidí žiadne možnosti naskladnenia, žiadnu inventúru, proste nič, čo nie je nutné v bežnom dennom režime. Tým pádom sú zamestnanci spokojní, že nič zložité nemusia robiť. 
A keď sa do systému prihlási obsluha zodpovedná napríklad za naskladnenie alebo iné funkcie, systém mu atutomaticky ponúkne plnú verziu, kde je možné robiť všetko potrebné pre chod optiky.
Režim Elizabeth je bežná súčasť systému, nie je nijako spoplatnený.
Elizabeth

Akciová ponuka 400€ pre nových klientov do konca augusta 2019

Všetkým optikám, ktoré sa rozhodnú pre TISS Optic do konca augusta 2019, ponúkame bonus 400€ na SMS zaslané zo systému TISS Optic.
Systém TISS Optic zasiela klientom niekoľko typov SMS, každá optika si môže vybrať, čo využije:
  • SMS o zhotovení zákazky (okuliare je možné vyzdvihnúť)
  • pripomienka vyšetrenia (ak sa využíva rezervačný systém)
  • pripomienka o exspirácii šošoviek alebo roztoku
  • zľavová SMS s akčnou ponukou na meniny alebo narodeniny
  • ľubovoľná SMS zaslaná vyselektovanej skupine klientov (na základe obratu, kúpenej značky, vady, statusu, čohokoľvek...)

Každá optika si môže definovat vlastné SMS, nie je potrebná žiadna SIM karta, všetko prebieha na úrovni systému TISS Optic.
Cena 1 odoslanej SMS je 0,05€, takže bonusom je 8000 SMS správ. Čerpanie SMS nie je časovo obmedzené, takže ich môžete posielať aj 5 či 10 rokov.

Pre koho je TISS Optic určený?