Ukážka práce v systéme

Prehľad zoznamu zákaziek podľa zvoleného obdobia, pobočky, zamestnanca, klienta, a ďalších

Práca v systéme je jednoduchá a intuitívna. V ľavom stĺpci sa nachádza navigačné menu pre prácu v Predaji, Nákup do skladu, Financie, Sklad, Klienti, Rezervačný systém, Webstránka, Nastavenia firmy. V prehľade Predaja sú evidované všetky zákazky od klientov s príslušnou dokumentáciou. V riadku každej zákazky je prehľadne zobrazený stav, či je už zákazka ukončená, odoslaná do výroby, vydaná, uhradená atď. Vlastností, ktoré je možno evidovať, je viacero a sú pre každú firmu individuálne nastaviteľné. Za menom pacienta je údaj o úhrade a doplatkoch, meno používateľa, kto zákazku vytvoril a čas jej vytvorenia. Zákazky na 0 Eur sú napríklad zákazky, kde prebehlo vyšetrenie, ale zatiaľ žiaden predaj.

Pohľad na konkrétnu zákazku. Na jednej karte sú prehľadne zobrazené všetky informácie

Po kliknutí na riadok so zákazkou sa zobrazia všetky potrebné informácie o predaných produktoch s rozpisom cien a zliav. Ku každej zákazke je možné evidovať poznámku, hneď sú k dispozícii informácie o klientovi a v spodnej časti rozpis úhrad a dokumentov k zákazke. Zákazka totiž okrem samotného predaja okuliarov mnohokrát obsahuje aj podklady pre výrobu - tzv. pracovnú alebo zákazkovú kartu. K nej je možné priradiť aj vytvorenú refrakčnú kartu. 

Denné, mesačné alebo ročné tržby prehľadne zobrazené, vrátane automatického výpočtu výšky provízie z predaja

Pohľad na dôležité hodnoty pre manažérov - ako sa pobočke alebo jednotlivým pobočkám darí. Tržby sa dajú sledovať za akékoľvek časové obdobie. Na základe obratov je možné rovno v systéme vypočítať výšku provízie pre zamestnancov.

Zoznam skupín používateľov (používateľských rolí). Každej skupine je možné individuálne priradzovať privilégiá na prácu v systéme

Nie každý zamestnanec má mať možnosť robiť v systéme všetko. TISS ponúka širokú škálu obmedzení a práv pre prácu. Každá firma si vie nastaviť vlastné skupiny zamestnancov, ktorým priradí individuálne práva. Tak ako účtovníčka nemusí mať prístup do zdravotnej dokumentácie, tak optik nemá mať prístup do výsledkov z predaja či marží.Prostredie vytvárania zákazky

V jednom kroku sa eviduje predaj z optiky a zároveň údaje potrebné pre zhotovenie okuliarov (uvedené na snímke nižšie). V predaji je široká škála možností, ktoré má obsluha k dispozícii. Ak má optika pobočky, jedna pobočka môže preveriť ihneď stav na sklade tej druhej. V bežnom predaji však obsluha načíta zo skladového zoznamu produkt, ktorý si chce klient kúpiť (ľavá časť pohľadu - "Vloženie položky z databázy") a v pravej časti (pravá časť náhľadu - "Položky") sa eviduje už konkrétny predaj pre klienta so sumárom cien. V prípade vyberania zálohy sa zaeviduje suma, ktorá sa zároveň vytlačí po prijatí peňazí na zálohovom bločku. Do zákazky je však možné pridávať aj "neskladové položky", túto možnosť využijú najmä pred koncom roka manažéri optík. Ak to má optika nastavené, hneď v tejto etape je možné zobraziť zákazkovú kartu pre výrobu okuliarov - tzv. pracovnú kartu. Tá sa zobrazí v nižšej časti pod evidenciou záloh.

Prehľad skladových zásob

Každá optika má možnosť vytvoriť si vlastnú štruktúru skladu a skladových kariet. To, aké parametre plánuje optika pri produktoch evidovať, je plne dynamické. Nemusí to byť len cena a názov, ale aj čiarový kód, vlastné kódové označenie, farba obruby, výrobca a mnoho iného. Zmena logiky skladu nie je problémom ani do budúcna. V prehľade týchto kariet je možné zapnúť rôzne evidencie - koľko kusov je v rezervácii, koľko čaká na naskladnenie a podobne. Práca so skladom je dynamická a TISS dokáže obhospodarovať všetky možné situácie nielen na jednej, ale aj na viacerých pobočkách.Systém TISS dokáže odoslať klientovi SMS s informáciou, že zákazka je vybavená

Prepracovaný systém notifikácií umožňuje odoslať SMS klientovi v akejkoľvek fáze podľa nastavenia optiky. Či už je to pripomienka na objednanie, SMS so zľavou v deň narodenín alebo SMS o tom, že okuliare sú pripravené na vyzdvihnutie. Personál tak nemusí pracne nikoho obvolávať a dohadovať sa s klientami na prevzatí.Zákazková (pracovná) karta

Evidencia potrebných parametrov pre výrobu okuliarov prebieha v prehľadnej zákazkovej - pracovnej karte. Nižšie uvedený výstup - vytlačená karta - sa tlačí vždy v dvoch kópiách - jedna pre zákazníka a druhá pre optiku. Na pracovnej karte je možné evidovať ľubovoľné doplnkové texty - poučenie o používaní, reklamačné podmienky či informácie o nakladaní s osobnými údajmi. Súčasťou karty je aj rozpis ceny. V systéme TISS je možné dynamicky nastaviť, aké stĺpce s akými hodnotami chce optika používať. Či už sumy s DPH, bez DPH, sumy pred či po zľavách. Kombinácií je viacero.
 Refrakčná karta

Refrakčná karta je tiež odborným nálezom s príslušnými parametrami. Jednotlivé parametre je možné podľa priania optiky deaktivovať a nebudú sa tak zobrazovať. Karta sa tlačí dvojmo podobne ako pracovná karta - jedna zákazníkovi a jedna do archívu optiky. V elektronickej podobe je však možné kedykoľvek ich načítať a vytlačiť opakovane.
Tlač etikiet s čiarovými kódmi

Veľkou výhodou TISSu je nielen odborná práca, ale aj práca v predaji a sklade. TISS dokáže tlačiť niekoľko typov cenoviek, etikiet, cenníkov. Jednotlivé typy sa líšia veľkosťou, zobrazením názvu či výrobcu a ďalšími parametrami. K systému TISS vám dodáme aj samolepkové fólie na označenie každého produktu jednotným systémom.


Poukaz na okuliare a optickú pomôcku

Ak používa TISS ambulancia, jedným z výstupov je aj tlač receptu/poukazu na pomôcku. Recepty majú prednastavený formát, stačí do tlačiarne vložiť recept, nie je potrebné robiť žiadne ďalšie nastavenia. 
Tlač lekárskeho predpisu

Podobne ako poukaz na pomôcku, očný lekár môže tlačiť recepty z databázy TISSu v prednastavenej podobe. Vždy je tak možné spätne sa vrátiť k predpisom, ktoré pacient dostal, nielen k jeho odborným nálezom a vyšetreniam.
 

Pre koho je TISS Optic určený?