Najlepší software pre očné optiky
CORONAVÍRUS: Aj napriek mimoriadnej situácii pracujeme. Ak sa nedovoláte na číslo 0917 146 622, volajte 0907 972 845.

Cenník doplnkových prác a výkonov

PoložkaJednotkaCena v Eur
Tretí a každý ďalší deň našej prítomnosti bezprostredne po úvodnom školení8 hod.240 
Dodatočná návštěva 1 hod. 30 
Strata času na ceste1 hod.20 
Programátorské práce1 hod.50 
Inštalácia nového eFox alebo eFT4000/50001 ks49 
1 odoslaná SMS bez diakritiky (do 160 znakov)1 ks0,05  
1 odoslaná SMS s diakritikou (do 70 znakov)1 ks0,05 
Prvotný import dát - skladové položky, rozsah do 15000 položiek 1 ks v cene inštalácie
Každý ďalší import alebo oprava predchádzajúceho importu chybou klienta1 ks120 
Inicializácia novej funkcie, ktorá vyžaduje činnosť programátora1 hod.50 
Zmena statusu platcu DPH a s tým spojené úpravy cenníku1 ks150
Inštalácia dopInkovoho hardware (čítačka kódov alebo tlačiareň; vždy po dohode)30 min.15
Prvý vlastný formát etikiet/cenoviek1 ksv cene inštalácie
Druhý a ďalší vlastný formát etikiet/cenoviek1 ks45
Hromadné systémové precenenie produktového portfólia (alebo jeho časti) do 15000 položiek1 ks120
Individuálne služby; špecifické konzultácie1 hod.45
Mesačný poplatok za využívanie rezervačného systému1 mes15
Mesačný poplatok za využívanie režimu podpisovania GDPR súhlasov na tablet1 mes19
 

Podmienky pre import zákaziek zahrnutý v cene úvodného poplatku:

  • formát XLS s max. 15000 riadkami
  • štruktúra importovaného XLS podľa predlohy zaslanej Dodávateľom
  • presná špecifikácia importu je dostupná na www.tissoptic.sk/importy

 

Podmienky pre import skladových kariet a stavov skladov zahrnutý v cene úvodného poplatku:

  • formát XLS s max. 15000 riadkami
  • štruktúra importovaného XLS podľa predlohy zaslanej Dodávateľom
  • presná špecifikácia importu je dostupná na www.tissoptic.sk/importy

Zaujalo vás niečo?

Nechajte nám kontakt, spojíme sa s Vami.

Novinky a aktuality

Novinky z newslettra marec 2020
Ak ste dostali náš newsletter a zaujali vás niektoré témy, pokračujte v ich čítaní:

Coronazľava = eKasa v cene programu
Optiky, ktoré sa rozhodnú prejsť do TISS Optic, od nás získajú ekasa fiskálne tlačiarne eFox zdarma. Ušetrite tak 520€ bez DPH a TISS Vám bude tlačiť aj bločky.

Podrobnosti a aktuálne akcie nájdete v sekcii Cenník.
Platné len pre slovenské optiky.

Podpisovanie GDPR súhlasov na tablet 

Ako jediný softvér na trhu máme pokryté celé spracovanie súhlasov na spracovanie os. údajov v súlade s Nariadením EP a Rady.
 
Každým vyšetrením alebo vyrobenými okuliarmi získavate od svojho klienta súhlas, ktorý musíte mať zdokumentovaný. Nanovo preto spúšťame funkciu podpisovania zákazníkov na tablet a uchovávanie týchto podpisov.
 
Ako to funguje?
Váš zákazník nepodpíše papierový dokument, ale podpíše sa prstom alebo dotykovým perom na tablet. Tento podpis sa uloží do databázy k danému zákazníkovi k typu súhlasu, ktorý vám zákazník udelil.
Podpis sa nedá zneužiť, je digitálne uchovaný na zabezpečenom serveri programu TISS Optic a spracúvaný v súlade s bezpečnostnou dokumentáciou optiky.
Aplikácia na podpisovanie je pripravená pre tablet Lenovo TabE7.
 
Aké má digitálne podpisovanie výhody?
  • Úspora za papier, úspora miesta
  • Digitálne uchovávanie, ktoré sa nikdy nezničí
  • Bezpečnejšie spracúvanie ako fyzické archivovanie podpisov na papieri
  • Nie je to biometrický údaj, ale odtlačok podpisu rovnako platný ako reálny podpis na papieri

 
Koľko to stojí?
Služba je poskytovaná za mesačný poplatok 19€ fakturovaný kvartálne spätne. Služba nemá implementačný úvodný poplatok.