Najlepší software pre očné optiky
CORONAVÍRUS: Aj napriek mimoriadnej situácii pracujeme. Ak sa nedovoláte na číslo 0917 146 622, volajte 0907 972 845.

Cenník doplnkových prác a výkonov

PoložkaJednotkaCena v Eur
Tretí a každý ďalší deň našej prítomnosti bezprostredne po úvodnom školení8 hod.240 
Dodatočná návštěva 1 hod. 30 
Strata času na ceste1 hod.20 
Programátorské práce1 hod.50 
Inštalácia nového eFox alebo eFT4000/50001 ks49 
1 odoslaná SMS bez diakritiky (do 160 znakov)1 ks0,05  
1 odoslaná SMS s diakritikou (do 70 znakov)1 ks0,05 
Prvotný import dát - skladové položky, rozsah do 15000 položiek 1 ks v cene inštalácie
Každý ďalší import alebo oprava predchádzajúceho importu chybou klienta1 ks120 
Inicializácia novej funkcie, ktorá vyžaduje činnosť programátora1 hod.50 
Zmena statusu platcu DPH a s tým spojené úpravy cenníku1 ks150
Inštalácia dopInkovoho hardware (čítačka kódov alebo tlačiareň; vždy po dohode)30 min.15
Prvý vlastný formát etikiet/cenoviek1 ksv cene inštalácie
Druhý a ďalší vlastný formát etikiet/cenoviek1 ks45
Hromadné systémové precenenie produktového portfólia (alebo jeho časti) do 15000 položiek1 ks120
Individuálne služby; špecifické konzultácie1 hod.45
Mesačný poplatok za využívanie rezervačného systému1 mes/ celá firma15
Mesačný poplatok za využívanie režimu podpisovania GDPR súhlasov na tablet1 mes/ 1 pob.19
 

Podmienky pre import zákaziek zahrnutý v cene úvodného poplatku:

  • formát XLS s max. 15000 riadkami
  • štruktúra importovaného XLS podľa predlohy zaslanej Dodávateľom
  • presná špecifikácia importu je dostupná na www.tissoptic.sk/importy

 

Podmienky pre import skladových kariet a stavov skladov zahrnutý v cene úvodného poplatku:

  • formát XLS s max. 15000 riadkami
  • štruktúra importovaného XLS podľa predlohy zaslanej Dodávateľom
  • presná špecifikácia importu je dostupná na www.tissoptic.sk/importy

Zaujalo vás niečo?

Nechajte nám kontakt, spojíme sa s Vami.

Novinky a aktuality

Zrušili sme inštalačný poplatok
V súvislosti s aktuálnou situáciou sme sa rozhodli do 30.6.2020 zrušiť inštalačné poplatky pre všetky optiky. Inštalačný poplatok v hodnote 490€ (prvá pobočka optiky) a 390€ (za každú ďalšiu pobočku) neúčtujeme; školenie pri bezplatnej implementácii prebieha online cez zdieľanú obrazovku a videohovor. Za TISS Optic sa platí len bežný mesačný poplatok podľa cenníka na našom webe. Klienti, ktorí vyžadujú osobné školenie tak ako doteraz, majú poplatok zachovaný tak ako doteraz.
Pozrite si video s kolegom Tomášom, kde aktuálnu akciu vysvetľuje 

Inštalácia a školenie TISS Optic online prebieha na zdieľanej obrazovke, každý tak presne vie a vidí, čo a ako sa v TISS Optic obsluhuje.
Automatické dopĺňanie znamienok v zákazkových kartách
Vážení klienti,
od pondelka 20.4.2020 bude v refrakčných aj zákazkových kartách pre okuliare aj kontaktné šošovky zapnuté automatické dopĺňanie Vami vpísaných hodnôt do korektného tvaru. 
TISS tak automaticky doplní hodnoty 00 za desatinnú čiarku alebo znamienko plus pred číslo bez znamienka. 
Prehľad príkladov uvádzame v obrázku. 
Funkcia bude aktivovaná v každej optike automaticky bez možnosti vypnutia. 

Podpisovanie GDPR súhlasov na tablet 

Ako jediný softvér na trhu máme pokryté celé spracovanie súhlasov na spracovanie os. údajov v súlade s Nariadením EP a Rady.
 
Každým vyšetrením alebo vyrobenými okuliarmi získavate od svojho klienta súhlas, ktorý musíte mať zdokumentovaný. Nanovo preto spúšťame funkciu podpisovania zákazníkov na tablet a uchovávanie týchto podpisov.
 
Ako to funguje?
Váš zákazník nepodpíše papierový dokument, ale podpíše sa prstom alebo dotykovým perom na tablet. Tento podpis sa uloží do databázy k danému zákazníkovi k typu súhlasu, ktorý vám zákazník udelil.
Podpis sa nedá zneužiť, je digitálne uchovaný na zabezpečenom serveri programu TISS Optic a spracúvaný v súlade s bezpečnostnou dokumentáciou optiky.
Aplikácia na podpisovanie je pripravená pre tablet Lenovo TabE7.
 
Aké má digitálne podpisovanie výhody?
  • Úspora za papier, úspora miesta
  • Digitálne uchovávanie, ktoré sa nikdy nezničí
  • Bezpečnejšie spracúvanie ako fyzické archivovanie podpisov na papieri
  • Nie je to biometrický údaj, ale odtlačok podpisu rovnako platný ako reálny podpis na papieri

 
Koľko to stojí?
Služba je poskytovaná za mesačný poplatok 19€ fakturovaný kvartálne spätne. Služba nemá implementačný úvodný poplatok.