Najlepší software pre očné optiky

Cenník doplnkových prác a výkonov

PoložkaJednotkaCena v Eur
Tretí a každý ďalší deň našej prítomnosti bezprostredne po úvodnom školení8 hod.240
Stanovenie termínu školenia do jedného týždňa1 ks290
Dodatočná návštěva 1 hod.30
Strata času na ceste1 hod.20
Programátorské práce1 hod.50
Inštalácia nového eFox alebo eFT4000/50001 ks49
1 odoslaná SMS bez diakritiky (do 160 znakov)1 ks0,05
1 odoslaná SMS s diakritikou (do 70 znakov)1 ks0,05
Prvotný import dát - skladové položky, rozsah do 15000 položiek 1 ks v cene inštalácie
Každý ďalší import alebo oprava predchádzajúceho importu chybou klienta1 ks120
Inicializácia novej funkcie, ktorá vyžaduje činnosť programátora1 hod.50
Zmena statusu platcu DPH a s tým spojené úpravy cenníku1 ks150
Inštalácia dopInkovoho hardware (čítačka kódov alebo tlačiareň; vždy po dohode)30 min.15
Prvý vlastný formát etikiet/cenoviek1 ksv cene inštalácie
Druhý a ďalší vlastný formát etikiet/cenoviek1 ks45
Hromadné systémové precenenie produktového portfólia (alebo jeho časti) do 15000 položiek1 ks120
Individuálne služby; špecifické konzultácie1 hod.45
Mesačný poplatok za využívanie rezervačného systému1 mes/ celá firma29
Mesačný poplatok za využívanie režimu podpisovania GDPR súhlasov na tablet1 mes/ 1 pob.19
Dolovanie dát zo záloh1 hod50
Obnova prístupov do systému TISS v prípade neuhradených faktúrprvý krátbezplatne
Obnova prístupov do systému TISS v prípade neuhradených faktúrdruhý a ďalší krát150
 

Podmienky pre import zákaziek zahrnutý v cene úvodného poplatku:

 • formát XLS s max. 15000 riadkami
 • štruktúra importovaného XLS podľa predlohy zaslanej Dodávateľom
 • presná špecifikácia importu je dostupná na www.tissoptic.sk/importy

 

Podmienky pre import skladových kariet a stavov skladov zahrnutý v cene úvodného poplatku:

 • formát XLS s max. 15000 riadkami
 • štruktúra importovaného XLS podľa predlohy zaslanej Dodávateľom
 • presná špecifikácia importu je dostupná na www.tissoptic.sk/importy

 

Podmienky obnovenia prístupu do systému TISS v prípade neuhradených faktúr:

 • v prípade troch neuhradených mesačných platieb v rade, systém automaticky zablokuje prístupy všetkým používateľom
 • obnovenie prístupov prvý krát - bezplatne
 • obnovenie prístupov druhý a ďalší krát - 150 €

Zaujalo vás niečo?

Nechajte nám kontakt, spojíme sa s Vami.

Novinky a aktuality

TISS Optic a jeho použitie v malých optikách
Ste malá rodinná očná optika a myslíte si, že pre Vás je TISS Optic príliš komplikovaný? Opak je pravdou. Náš program využívajú vo veľkej miere práve malé optiky. 

Častým spôsobom používania TISS Optic je začať so zákazkovými kartami, následne sa pridajú vyšetrenia optometristom, sklad a nakoniec evidencia prijatých dokladov a peňažného denníka. Všetky sa dajú používať postupne a optika ich začne využívať vtedy, keď je spokojná a pripravená na ďalšie možnosti programu.


Ktoré funkcie najčastejšie využívajú naši klienti, ktorí majú malé optiky sa dočítate v tomto článku.
Novinky v sklade
Neustále pracujeme na tom, aby sa Vám v TISSe pracovalo ľahko a zrozumiteľne. Prinášame vám preto v sklade hneď 3 novinky
1. Nový typ produktov √
Okrem Produktu a Služby si môžete položku označiť ako Neskladový produkt. Táto položka sa potom v tržbe eviduje ako produkt/tovar, ale skladové pohyby sa u nej neevidujú.
2. Prednastavený typ produktov podľa kategórie √
V kategórii produktov si môžete nastaviť prednastavený typ nových produktov. To znamená, že od momentu, kedy si napríklad v kategórii SLUŽBY nastavíte prednastavený typ nových produktov na typ služba, všetky nové produkty vložené do tejto kategórie už budú mať nastavený typ služba
3. Zobrazenie typu produktov v zozname položiek v sklade √
V sklade sa vám zobrazí typ produktov priamo v zozname produktov a ak máte oprávnenie upravovať produkty, môžete si typ priamo zmeniť bez otvárania skladovej karty.

Podpisovanie GDPR súhlasov na tablet 

Ako jediný softvér na trhu máme pokryté celé spracovanie súhlasov na spracovanie os. údajov v súlade s Nariadením EP a Rady.
 
Každým vyšetrením alebo vyrobenými okuliarmi získavate od svojho klienta súhlas, ktorý musíte mať zdokumentovaný. Nanovo preto spúšťame funkciu podpisovania zákazníkov na tablet a uchovávanie týchto podpisov.
 
Ako to funguje?
Váš zákazník nepodpíše papierový dokument, ale podpíše sa prstom alebo dotykovým perom na tablet. Tento podpis sa uloží do databázy k danému zákazníkovi k typu súhlasu, ktorý vám zákazník udelil.
Podpis sa nedá zneužiť, je digitálne uchovaný na zabezpečenom serveri programu TISS Optic a spracúvaný v súlade s bezpečnostnou dokumentáciou optiky.
Aplikácia na podpisovanie je pripravená pre akýkoľvek tablet.
 
Aké má digitálne podpisovanie výhody?
 • Úspora za papier, úspora miesta
 • Digitálne uchovávanie, ktoré sa nikdy nezničí
 • Bezpečnejšie spracúvanie ako fyzické archivovanie podpisov na papieri
 • Nie je to biometrický údaj, ale odtlačok podpisu rovnako platný ako reálny podpis na papieri

 
Koľko to stojí?
Služba je poskytovaná za mesačný poplatok 19€ fakturovaný kvartálne spätne. Služba nemá implementačný úvodný poplatok.