Najlepší software pre očné optiky

Prehliadka programom

TISS Optic je online softvér pre prácu v očnej optike. Funguje ako webová služba. V praxi to znamená, že tak ako vstupujete do svojho internetbankingu na základe mena a hesla, takisto vstúpite do systému TISS Optic na základe vašich prihlasovacích údajov. TISS Optic sa nikam neinštaluje, je to program na internete na adrese www.tiss.sk. Dostať doň sa tak môžete z počítača, smartfónu alebo tabletu. To, že ho nemusíte inštalovať, je neoceniteľná výhoda, pretože v optike tak môžete naraz pracovať na viacerých počítačoch. Systém to nijako nespomalí ani neovplyvní, presne tak, ako keby ste pracovali v internetbankingu: predstavte si, že ste na dovolenke a chcete skontrolovať, či Vám odišli platby z vášho účtu. Tak ľahko ako ste to vyriešili z tabletu na pláži, takisto ľahko skontrolujete z pláže aj denné tržby na pobočke. Stačí si otvoriť adresu www.tiss.sk, zadať prihlasovacie údaje a ste vo svojej optike. 

Prehľad zoznamu zákaziek podľa zvoleného obdobia, pobočky, zamestnanca, klienta, a ďalších

V prehľade Predaja sú evidované všetky zákazky od klientov s príslušnou dokumentáciou. V riadku každej zákazky je prehľadne zobrazený stav, či je už zákazka ukončená, odoslaná do výroby, vydaná, uhradená atď. Vlastností, ktoré je možno evidovať, je viacero a sú pre každú firmu individuálne nastaviteľné. Za menom klienta je piktogram znázorňujúci, či ide o vyšetrenie zraku, výrobu dioptrických okuliarov alebo kontaktné šošovky. Nechýba údaj o celkovej sume, výške zálohy či meno používateľa systému, ktorý zákazku vytvoril a čas jej vytvorenia.

Pohľad na konkrétnu zákazku a tvorba novej zákazky

Po kliknutí na riadok so zákazkou sa zobrazia všetky potrebné informácie o predaných produktoch s rozpisom cien a zliav. Ku každej zákazke je možné evidovať poznámku, hneď sú k dispozícii informácie o klientovi a v spodnej časti rozpis úhrad a dokumentov k zákazke. Zákazka totiž okrem samotného predaja okuliarov mnohokrát obsahuje aj podklady pre výrobu - pracovnú/zákazkovú kartu. Obsahom zákazky nemusí byť iba zákazková karta, ale môže jej predchádzať aj karta refrakčná, ktorá je výsledkom vyšetrenia.

Ako sa tvorí nová zákazka? 

Denné a mesačné tržby prehľadne zobrazené, vrátane automatického výpočtu výšky provízie z predaja

Pohľad na dôležité hodnoty pre manažérov - ako sa pobočke alebo jednotlivým pobočkám darí. Tržby sa dajú sledovať za akékoľvek časové obdobie. Na základe obratov je možné rovno v systéme vypočítať výšku provízie pre zamestnancov.


Pozrite si ukážku dennej tržby a mesačnej tržby zo systému TISS Optic.

Rôzne používateľské privilégiá (používateľské práva)

Nie každý zamestnanec má mať možnosť robiť v systéme všetko. TISS Optic ponúka širokú škálu obmedzení a práv pre prácu. Každá spoločnosť si vie nastaviť vlastné skupiny zamestnancov, ktorým priradí individuálne práva. Tak ako účtovníčka nemusí mať prístup do zdravotnej dokumentácie, tak optik nemá mať prístup do výsledkov z predaja či marží. Systém ponúka aj možnosť obmedziť maximálnu výšku zľavy, ktorú zamestnanec do zákazky vie zadať.

Prostredie vytvárania zákazky

V jednom kroku sa eviduje predaj z optiky a zároveň údaje potrebné pre zhotovenie okuliarov. V predaji je široká škála možností, ktoré má obsluha k dispozícii. Ak má optika pobočky, jedna pobočka môže preveriť ihneď stav na sklade tej druhej. V bežnom predaji však obsluha načíta zo skladového zoznamu produkt, ktorý si chce klient kúpiť (ľavá časť pohľadu - "Vloženie položky z databázy") a v pravej časti (pravá časť náhľadu - "Položky") sa eviduje už konkrétny predaj pre klienta so sumárom cien. V prípade vyberania zálohy sa zaeviduje suma, ktorá sa zároveň vytlačí po prijatí peňazí na zálohovom bločku. Do zákazky je však možné pridávať aj "neskladové položky", túto možnosť využijú najmä pred koncom roka manažéri optík. Ak to má optika nastavené, hneď v tejto etape je možné zobraziť zákazkovú kartu pre výrobu okuliarov - tzv. pracovnú kartu. Tá sa zobrazí v nižšej časti pod evidenciou záloh.

Prehľad skladových zásob a skladových pohybov

Každá optika má možnosť vytvoriť si vlastnú štruktúru skladu a skladových kariet. To, aké parametre plánuje optika pri produktoch evidovať, je plne dynamické. Nemusí to byť len cena a názov, ale aj čiarový kód, vlastné kódové označenie, farba obruby, výrobca a mnoho iného. Zmena logiky skladu nie je problémom ani do budúcna. V prehľade týchto kariet je možné zapnúť rôzne evidencie - koľko kusov je v rezervácii, koľko čaká na naskladnenie a podobne. Práca so skladom je dynamická a TISS dokáže obhospodarovať všetky možné situácie nielen na jednej, ale aj na viacerých pobočkách. Prehľady sú použiteľné aj pre optiky, ktoré majú aj komisný sklad, pretože TISS presne vyhodnotí, ktorý dodávateľ dodal predaný komisný produkt.

Ukážku sumáru predaných komisných produktov si viete pozrieť v tomto prehľade

Systém TISS Optic dokáže odoslať klientovi SMS s informáciou, že zákazka je pripravená

Prepracovaný systém notifikácií umožňuje odoslať SMS klientovi v akejkoľvek fáze podľa nastavenia optiky. Či už je to pripomienka na objednanie, SMS so zľavou v deň narodenín alebo SMS o tom, že okuliare sú pripravené na vyzdvihnutie. Personál tak nemusí pracne nikoho obvolávať a dohadovať sa s klientami na prevzatí. Klienti, ktorí nepotrebujú papierové potvrdenie o zhotovení zákazky, vie TISS poslať SMS už v momente zaevidovania zákazky, čím sa minimalizuje práca s papiermi.

Rôzne verzie zákazkovej (pracovnej) karty

Evidencia potrebných parametrov pre výrobu okuliarov prebieha v prehľadnej zákazkovej - pracovnej karte. Uvedený výstup - vytlačená karta - sa môže tlačiť v dvoch kópiách - jedna pre zákazníka a druhá pre optiku. Na pracovnej karte je možné evidovať ľubovoľné doplnkové texty - poučenie o používaní, reklamačné podmienky či informácie o nakladaní s osobnými údajmi v zmysle GDPR. Súčasťou karty je aj rozpis ceny. V systéme TISS je možné dynamicky nastaviť, aké stĺpce s akými hodnotami chce optika používať. Či už sumy s DPH, bez DPH, sumy pred či po zľavách. Kombinácií je viacero.
Vizuál zákazkovej karty vychádza z dvoch základných zobrazení - na obrázku sú pre porovnanie vedľa seba .
Potvrdenie o zaevidovaní zákazky sa dá odoslať klientovi z TISS Optic aj SMS správou - vhodné pre tých, ktorí nemajú radi potvrdenia a papieriky v peňaženke. Vyzdvihnutie okuliarí funguje na základe ďalšej prijatej SMS o zhotovených okuliaroch. Ideálne pre moderné optiky s mladou klientelou.

Zákazková karta pre predaj kontaktných šošoviek na stiahnutie 

Refrakčná karta

Refrakčná karta je odborným nálezom optometristu s príslušnými parametrami. Po zaevidovaní refrakčnej karty vie systém pre tvorbu okuliarov automaticky prepočítať namerané hodnoty a pripraviť ich pre optika do zákazkovej karty na výrobu okuliarov. K refrakčnej karte je možné zadávať dva typy poznámok - poznámka, ktorá sa na kartu tlačí a poznámka, ktorá sa na kartu netlačí (nie je vhodné, aby zákazník videl všetky interné poznámky).

Ukážková refrakčná karta na stiahnutie

Tlač etikiet/cenoviek

Veľkou výhodou TISSu je nielen odborná práca, ale aj práca v predaji a sklade. TISS dokáže tlačiť niekoľko desiatok typov cenoviek, etikiet a rôzne typy cenníkov. Jednotlivé typy sa líšia veľkosťou, zobrazením názvu či výrobcu a ďalšími parametrami. K systému TISS vám dodáme aj samolepkové fólie na označenie každého produktu jednotným systémom.

Aktuálne je v TISS Optic k dispozícii 39 rôznych typov cenoviek.

Výstupy pre manažérov optiky

TISS Optic ponúka vďaka manažérskym reportom niekoľko štatistických výstupov, ktoré majiteľ optiky dokáže marketingovo využiť. Reporty sa okrem prehľadov o predaji zamerievajú aj na sledovanie podozrivých úkonov v systéme a ponúkajú prehľad aktivity zamestnancov.
Výstupy zobrazujú vo vami zvolenom období počet zákaziek, objem zákaziek (čiže sumu zrealizovaných zákaziek), počet nových zákazníkov, hodinu prihlásenia/odhlásenia sa zamestnanca zo systému a mnohé iné. Viac o funkcii sa dozviete v časti FUNKCIE.

Špeciálny režim Elizabeth pre technicky slabších optikov

Bežne sa stretávame s optikami, kde personál má z nových vecí stres. Nerozumie modernej technike, nekamaráti sa s počítačmi. Presne pre takýchto optikov máme v TISS Optic režim Elizabeth. Zamestnanci, ktorí majú tento režim v optike aktívny, nevidia nič iné, len:
  • zoznam existujúcich zákaziek
  • možnosť vytvoriť novú zákazku alebo rýchly predaj
  • denné a prípadne tržby


Nemajú tak pocit, že sú v programe stratení. Elizabeth je ideálne riešenie, pretože je možné aktivovať ho len vybraným zamestnancom. Tí zdatnejší pracujú v bežnom režime aj s možnosťami naskladňovať, tlačiť cenovky, robiť všetky ostatné operácie.

Čo robiť, ak mám problém?

Každý klient, ktorý používa TISS a v minulosti používal iný program, oceňuje úroveň zákazníckej podpory. Snažíme sa o našich klientov starať najlepšie ako vieme. Naše kolegyne na zákazníckej linke sú tu pre našich klientov každý pracovný deň od 09:00 do 16:00, v urgentných prípadoch do 19:00 na vopred dohodnutých číslach.
Tvoríme manuály a komentované videá k najčastejším otázkam, s ktorými sa na podpore klientom stretávame a tiež neustále predstavujeme novinky, ktoré naši klienti v praxi radi využijú.
Klient o nás vie, že sa vždy má na koho obrátiť. Zákaznícka podpora je alfa a omega. Je pre nás skutočne veľmi dôležité, aby sme klientom pomáhali.

Zaujalo vás niečo?

Nechajte nám kontakt, spojíme sa s Vami.

Novinky a aktuality

V spolupráci s našimi zákazníkmi spúšťame reklamnú kampaň "AJ VY STE TISS".

Tento mesiac štartuje nová reklamná kampaň s názvom "AJ VY STE TISS".  Postupne počas roka predstavíme rôzne inšpiratívne príbehy našich klientov zo slovenských a českých optík. Cieľom týchto kampaní je predstaviť našich partnerov v optikách, ľudí, ktorí stoja za ich úspechom, priblížiť ich príbehy a osobné posolstvá.

Zaujímajú nás aj ich postrehy a tipy na prácu v programe TISS, ako program používajú, čo si na ňom cenia a s čím im náš program pri práci pomáha. Uvedomujeme si, že práve spokojní klienti sú najlepšou vizitkou každej firmy a preto necháme o programe TISS hovoriť Vás.

Ako prvú sme navštívili a vyspovedali známu košickú optiku MAJOR OPTIK  s charizmatickým pánom Majorským a verte, že sa máte na čo tešiť.

 

Vianoce a Nový rok 2023 - prevádzka hotline
Milí klienti,
počas sviatkov a Nového roka budeme pracovať v obmedzenom režime. Prosím, ak plánujete inventúry alebo potrebujete doriešiť iné záležitosti, spojte sa s nami pre pomoc a vysvetlenia do 22.12.2022.

Bežná prevádzková doba hotline bude skrátená zo štandardných  9.00 - 16.00 v najbližšie dni nasledovne:
23.12.2022 (piatok) - hotline  9.00 - 12.00

24.-26.12.2022 (sobota - pondelok) - hotline nedostupný

27.-29.12.2022 (utorok - štvrtok) - hotline 10.00 - 15.00

30.12.2022 (piatok) - hotline 10.00 - 12.00

31.12.2022 (sobota) - hotline nedostupný
1.1.2023 (nedeľa) - hotline nedostupný

2.1.2023 (pondelok) - hotline 10.00 - 15.00
3.1.2023 (utorok) - hotline  9.00 - 16.00
4.1.2023 (streda) - hotline 9.00 - 16.00
5.1.2023 (štvrtok) - hotline 9.00 - 16.00
6.1.2023 (piatok) - hotline nedostupný (!).

Podpisovanie GDPR súhlasov na tablet 

Ako jediný softvér na trhu máme pokryté celé spracovanie súhlasov na spracovanie os. údajov v súlade s Nariadením EP a Rady.
 
Každým vyšetrením alebo vyrobenými okuliarmi získavate od svojho klienta súhlas, ktorý musíte mať zdokumentovaný. Nanovo preto spúšťame funkciu podpisovania zákazníkov na tablet a uchovávanie týchto podpisov.
 
Ako to funguje?
Váš zákazník nepodpíše papierový dokument, ale podpíše sa prstom alebo dotykovým perom na tablet. Tento podpis sa uloží do databázy k danému zákazníkovi k typu súhlasu, ktorý vám zákazník udelil.
Podpis sa nedá zneužiť, je digitálne uchovaný na zabezpečenom serveri programu TISS Optic a spracúvaný v súlade s bezpečnostnou dokumentáciou optiky.
Aplikácia na podpisovanie je pripravená pre akýkoľvek tablet.
 
Aké má digitálne podpisovanie výhody?
  • Úspora za papier, úspora miesta
  • Digitálne uchovávanie, ktoré sa nikdy nezničí
  • Bezpečnejšie spracúvanie ako fyzické archivovanie podpisov na papieri
  • Nie je to biometrický údaj, ale odtlačok podpisu rovnako platný ako reálny podpis na papieri

 
Koľko to stojí?
Služba je poskytovaná za mesačný poplatok 19€. Služba nemá implementačný úvodný poplatok.