Najlepší software pre očné optiky
CORONAVÍRUS: Aj napriek mimoriadnej situácii pracujeme. Ak sa nedovoláte na číslo 0917 146 622, volajte 0907 972 845.
Vstupný implementačný poplatok
490€za prvú pobočku
+
390€za každú ďalšiu pobočku

Čo je v cene vstupného poplatku? 


 • Online školenie celej optiky cez zdieľanú obrazovku
 • Nastavenie prístupov do systému, kompletné nastavenie optiky
 • Nastavenie privilégií a rôznych úrovní prístupov pre zamestnancov
 • Vytvorenie 1 vlastného formátu etikiet (cenoviek)
 • Import skladu (skladových položiek) z predchádzajúceho programu
 • Import zákaziek a zákazkových kariet z predchádzajúceho programu
 • Nastavenie eFox alebo FT fiskálov pre komunikáciu (tlač bločkov) z TISS Optic; nastavenie pokladničného denníka
 • Nastavenie skladov, cenníkov, neskladových položiek
 • Manuály

Špeciálna ponuka bezplatnej implementácie platí od 25.5.2020 do 30.6.2020. Bežná cena implementácie: 490€ za prvú pobočku, 390€ za druhú a každú ďalšiu pobočku.
+
Mesačná platba
49€za 1 prístup (Čo je to "Prístup"?)
alebo
59€za 2 - 3 prístupy
alebo
79€za 4 – 7 prístupov
alebo
dohodoupre optiky s viac ako 8 prístupmi

Čo je v cene mesačného poplatku? 


 • Plná verzia systému TISS Optic pre celú optiku
 • Všetky funkcie, ktoré v TISSe existujú
 • Neobmedzená telefonická podpora na Hotline (+ pomoc cez Team Viewer)
 • Aktualizácia a updaty kvôli zmenám legislatívy a dávkam pre ZP
 • Aktualizácie a updaty o nové funkcie systému
 • Pomoc pri generovaní dávok
 • Nástroje pre rozosielanie marketingových SMS zákazníkom

Najčastejšie otázky k téme cien

Cenník dodatočných prác a výkonov

Cenník dodatočných prác a výkonov nájdete v sekcii Doplnkový cenník.

Čo je to „prístup“?

 
"Prístup" alebo aj "login" je vytvorené používateľské konto zamestnanca (majiteľa, optometristu, brigádnika...) do systému TISS Optic do svojej konkrétnej optiky. Jeden prístup môže mať charakter zdieľaného prístupu = teda jeden prístup používajú viacerí zamestnanci a aj napriek tomu sa platí len 1 prístup. Aj keď je využívaný viacerými používateľmi. Vo väčšine prípadov má však každý v optike svoj vlastný prístup, aby bolo jasne vyhľadateľné, čo konkrétny zamestnanec v TISS Optic robil - kto urobil zákazku, kto ju upravil, kto ju vydal a podobne. 
Jeden prístup sa dá využiť v jednom čase z bezpečnostných dôvodov len na 1 zariadení. Po vstupe do TISS Optic s rovnakým loginom na iné zariadenie je login z prvého zariadenia automaticky odhlásený.

Mesačná platba sa neplatí podľa počtu pobočiek, ale podľa počtu prístupov.

Počet pobočiek je kľúčový LEN pri výpočte implementačného - úvodného poplatku. Počet pobočiek pre mesačné platby nie je podstatný, podstatné je, koľko používateľských prístupov je vytvorených za firmu ako celok.
Napríklad: optika má 2 pobočky, na pobočke A sú 2 zamestnanci a majiteľ, na pobočke B je jeden zamestnanec:
 • inštalačný poplatok je 490€ + 390€ = 880€
 • mesačný poplatok je: 2 zamestnanci + 1 majiteľ + 1 zamestnanec = 4 loginy. V prípade, ak sa majiteľ rozhodne, môžu zamestnanci v pobočke A využívať jeden zdieľaný login, čím počet loginov cleej firmy klesne na 1 + 1 + 1 = 3 loginy za 59€ mesačne.

Na akých zariadeniach je možné 1 prístup použiť?

S prístupom sa môžete prihlásiť na akomkoľvek zariadení - cez mobil, tablet alebo cez počítač. V jednom čase môž byť prihlásený daný login len na 1 zariadení.

Čo nie je zahrnuté v cene úvodného implementačného poplatku?

Viac hodín školenia, školenie viacerými lektormi, viac dní prítomnosti školiteľa v ostrej prevádzke, ručné prepisovanie dát, vytvorenie funkcií na mieru, vytvorenie tlačových zostáv na mieru, hardvér ani spotrebný tovar, fyzická realizácia inventúry našimi zamestnancami, importy pokladničného denníka, skladových pohybov, druhý a každý ďalší import skladu/zákaziek, programátorská práca. Cenník úkonov, ktoré nie sú zahrnuté v cene, je zverejnený v časti Cenník dodatočných prác a výkonov. Zoznam úkonov, ktoré sú zahrnuté v cene implementačného poplatku, nájdete v menu Cenník pod samotnými cenami.

Čo nie je zahrnuté v mesačnej platbe?

V mesačnom poplatku nie je zahrnuté: opravy dát, SMS zo systému, prevádzka webstránky, emailov, webstránka, dodatočné návštevy a doškoľovanie, programátorské práce. Cenník úkonov, ktoré nie sú zahrnuté v cene, si môžete pozrieť v časti Cenník dodatočných prác a výkonov.

Koľko stoja aktualizácie a updaty?

Všetko je zahrnuté v cene mesačného poplatku. Naviac nie je spoplatnená žiadna funkcia okrem prípadného webového rezervačného systému a podpisovania na tablet. Kompletný zoznam doplnkových cien nájdete v časti Cenník doplnkových prác a výkonov.

Aké sú ďalšie prípadné poplatky za individuálne práce?

Niekedy sa stane, že náš klient potrebuje na mieru naprogramovať špecifickú tlačovú zostavu, upraviť možnosti exportu do iného dátového formátu a podobne. Vždy sa snažíme všetky funkcie vyvíjať tak, aby boli bezplatné, nakoľko slúžia zlepšeniu celého programu TISS Optic. V niektorých situáciách je však požiadavka natoľko špecifická, že je pre iných klientov ťažko využiteľná a v tom prípade postupujeme v súlade s Cenníkom dodatočných prác a výkonov a s klientom si cenu za práce dohodneme individuálne.

Sú SMS zo systému zdarma?

Nie. Systém odosiela marketingové, pripomínacie SMS alebo SMS o pripravenej zákazke na výdaj automaticky cez naše servery v kooperácii s poskytovateľom tejto služby pre celú Európu. 1 zaslaná SMS je spoplatnená sumou 0,05€. Tieto spotrebované SMS sú fakturované na konci kvartálu.
Okrem SMS je mimo mesačnej platby najčastejšie využívaná aj služba rezervačného systému.

Stačí mi menej funkcií, budem mať nižšiu cenu?

Nie. TISS Optic je k dispozícii s plnou funkcionalitou pre všetkých klientov. Ak však uzná klient za vhodné, že nejaké špecifické funkcie nepotrebuje, vypnú sa preňho. Cenu za mesačné užívanie TISS optic to neovplyvňuje. Zoznam funkcií, ktoré nie sú zahrnuté v mesačnej platbe sú: spotrebované SMS, rezervačný systém a podpisovanie súhlasov so spracovaním osobných údajov na tablet. Presný cenník služieb nájdete v doplnkovom cenníku.

Zaujalo vás niečo?

Nechajte nám kontakt, spojíme sa s Vami.

Novinky a aktuality

Zrušili sme inštalačný poplatok
V súvislosti s aktuálnou situáciou sme sa rozhodli do 30.6.2020 zrušiť inštalačné poplatky pre všetky optiky. Inštalačný poplatok v hodnote 490€ (prvá pobočka optiky) a 390€ (za každú ďalšiu pobočku) neúčtujeme; školenie pri bezplatnej implementácii prebieha online cez zdieľanú obrazovku a videohovor. Za TISS Optic sa platí len bežný mesačný poplatok podľa cenníka na našom webe. Klienti, ktorí vyžadujú osobné školenie tak ako doteraz, majú poplatok zachovaný tak ako doteraz.
Pozrite si video s kolegom Tomášom, kde aktuálnu akciu vysvetľuje 

Inštalácia a školenie TISS Optic online prebieha na zdieľanej obrazovke, každý tak presne vie a vidí, čo a ako sa v TISS Optic obsluhuje.
Automatické dopĺňanie znamienok v zákazkových kartách
Vážení klienti,
od pondelka 20.4.2020 bude v refrakčných aj zákazkových kartách pre okuliare aj kontaktné šošovky zapnuté automatické dopĺňanie Vami vpísaných hodnôt do korektného tvaru. 
TISS tak automaticky doplní hodnoty 00 za desatinnú čiarku alebo znamienko plus pred číslo bez znamienka. 
Prehľad príkladov uvádzame v obrázku. 
Funkcia bude aktivovaná v každej optike automaticky bez možnosti vypnutia. 

Podpisovanie GDPR súhlasov na tablet 

Ako jediný softvér na trhu máme pokryté celé spracovanie súhlasov na spracovanie os. údajov v súlade s Nariadením EP a Rady.
 
Každým vyšetrením alebo vyrobenými okuliarmi získavate od svojho klienta súhlas, ktorý musíte mať zdokumentovaný. Nanovo preto spúšťame funkciu podpisovania zákazníkov na tablet a uchovávanie týchto podpisov.
 
Ako to funguje?
Váš zákazník nepodpíše papierový dokument, ale podpíše sa prstom alebo dotykovým perom na tablet. Tento podpis sa uloží do databázy k danému zákazníkovi k typu súhlasu, ktorý vám zákazník udelil.
Podpis sa nedá zneužiť, je digitálne uchovaný na zabezpečenom serveri programu TISS Optic a spracúvaný v súlade s bezpečnostnou dokumentáciou optiky.
Aplikácia na podpisovanie je pripravená pre tablet Lenovo TabE7.
 
Aké má digitálne podpisovanie výhody?
 • Úspora za papier, úspora miesta
 • Digitálne uchovávanie, ktoré sa nikdy nezničí
 • Bezpečnejšie spracúvanie ako fyzické archivovanie podpisov na papieri
 • Nie je to biometrický údaj, ale odtlačok podpisu rovnako platný ako reálny podpis na papieri

 
Koľko to stojí?
Služba je poskytovaná za mesačný poplatok 19€ fakturovaný kvartálne spätne. Služba nemá implementačný úvodný poplatok.