Najlepší software pre očné optiky
Vstupný implementačný poplatok
690 €za prvú pobočku
+
490 €za každú ďalšiu pobočku

Čo je v cene vstupného poplatku? 


 • Online školenie celej optiky cez zdieľanú obrazovku
 • Osobné školenie je možné podľa dohody s optikou
 • Nastavenie prístupov do systému, kompletné nastavenie optiky
 • Nastavenie privilégií a rôznych úrovní prístupov pre zamestnancov
 • Import skladu (skladových položiek) z predchádzajúceho programu
 • Import zákaziek a zákazkových kariet z predchádzajúceho programu
 • Nastavenie eFox alebo FT fiskálov pre komunikáciu (tlač bločkov) z TISS Optic; nastavenie pokladničného denníka
 • Nastavenie skladov, cenníkov, neskladových položiek
 • Manuály a hotline
+
Mesačná platba
59€za 1 prístup (Čo je to "Prístup"?)
alebo
79€za 2 - 3 prístupy
alebo
99€za 4 – 7 prístupov
alebo
dohodoupre optiky s viac ako 8 prístupmi

Čo je v cene mesačného poplatku? 


 • Plná verzia systému TISS Optic pre celú optiku
 • Všetky funkcie, ktoré v TISSe existujú
 • Neobmedzená telefonická podpora na Hotline (+ pomoc cez Team Viewer)
 • Aktualizácia a updaty kvôli zmenám legislatívy a dávkam pre ZP
 • Aktualizácie a updaty o nové funkcie systému
 • Pomoc pri generovaní dávok
 • Nástroje pre rozosielanie marketingových SMS zákazníkom

Uvedené ceny sú bez DPH.

Najčastejšie otázky k téme cien

Cenník dodatočných prác a výkonov

Cenník dodatočných prác a výkonov nájdete v sekcii Doplnkový cenník.

Čo je to „prístup“?

 
"Prístup" alebo aj "login" je vytvorené používateľské konto zamestnanca (majiteľa, optometristu, brigádnika...) do systému TISS Optic do svojej konkrétnej optiky. Jeden prístup môže mať charakter zdieľaného prístupu = teda jeden prístup používajú viacerí zamestnanci a aj napriek tomu sa platí len 1 prístup. Aj keď je využívaný viacerými používateľmi. Vo väčšine prípadov má však každý v optike svoj vlastný prístup, aby bolo jasne vyhľadateľné, čo konkrétny zamestnanec v TISS Optic robil - kto urobil zákazku, kto ju upravil, kto ju vydal a podobne. 
Jeden prístup sa dá využiť v jednom čase z bezpečnostných dôvodov len na 1 zariadení. Po vstupe do TISS Optic s rovnakým loginom na iné zariadenie je login z prvého zariadenia automaticky odhlásený.

Mesačná platba sa neplatí podľa počtu pobočiek, ale podľa počtu prístupov.

Počet pobočiek je kľúčový LEN pri výpočte implementačného - úvodného poplatku. Počet pobočiek pre mesačné platby nie je podstatný, podstatné je, koľko používateľských prístupov je vytvorených za firmu ako celok.
Napríklad: optika má 2 pobočky, na pobočke A sú 2 zamestnanci a majiteľ, na pobočke B je jeden zamestnanec:
 • inštalačný poplatok je 690€ + 490€ = 110€
 • mesačný poplatok je: 2 zamestnanci + 1 majiteľ + 1 zamestnanec = 4 loginy. V prípade, ak sa majiteľ rozhodne, môžu zamestnanci v pobočke A využívať jeden zdieľaný login, čím počet loginov celej firmy klesne na 59€ mesačne (1 + 1 + 1 = 3 loginy)

Na akých zariadeniach je možné 1 prístup použiť?

S prístupom sa môžete prihlásiť na akomkoľvek zariadení - cez mobil, tablet alebo cez počítač. V jednom čase môž byť prihlásený daný login len na 1 zariadení.

Čo nie je zahrnuté v cene úvodného implementačného poplatku?

Viac hodín školenia, školenie viacerými lektormi, viac dní prítomnosti školiteľa v ostrej prevádzke, ručné prepisovanie dát, vytvorenie funkcií na mieru, vytvorenie tlačových zostáv na mieru, hardvér ani spotrebný tovar, fyzická realizácia inventúry našimi zamestnancami, importy pokladničného denníka, skladových pohybov, druhý a každý ďalší import skladu/zákaziek, programátorská práca. Cenník úkonov, ktoré nie sú zahrnuté v cene, je zverejnený v časti Cenník dodatočných prác a výkonov. Zoznam úkonov, ktoré sú zahrnuté v cene implementačného poplatku, nájdete v menu Cenník pod samotnými cenami.

Čo nie je zahrnuté v mesačnej platbe?

V mesačnom poplatku nie je zahrnuté: opravy dát, SMS zo systému, prevádzka webstránky, emailov, webstránka, dodatočné návštevy a doškoľovanie, programátorské práce. Cenník úkonov, ktoré nie sú zahrnuté v cene, si môžete pozrieť v časti Cenník dodatočných prác a výkonov.

Koľko stoja aktualizácie a updaty?

Všetko je zahrnuté v cene mesačného poplatku. Naviac nie je spoplatnená žiadna funkcia okrem prípadného webového rezervačného systému a podpisovania na tablet. Kompletný zoznam doplnkových cien nájdete v časti Cenník doplnkových prác a výkonov.

Aké sú ďalšie prípadné poplatky za individuálne práce?

Niekedy sa stane, že náš klient potrebuje na mieru naprogramovať špecifickú tlačovú zostavu, upraviť možnosti exportu do iného dátového formátu a podobne. Vždy sa snažíme všetky funkcie vyvíjať tak, aby boli bezplatné, nakoľko slúžia zlepšeniu celého programu TISS Optic. V niektorých situáciách je však požiadavka natoľko špecifická, že je pre iných klientov ťažko využiteľná a v tom prípade postupujeme v súlade s Cenníkom dodatočných prác a výkonov a s klientom si cenu za práce dohodneme individuálne.

Sú SMS zo systému zdarma?

Nie. Systém odosiela marketingové, pripomínacie SMS alebo SMS o pripravenej zákazke na výdaj automaticky cez naše servery v kooperácii s poskytovateľom tejto služby pre celú Európu. 1 zaslaná SMS je spoplatnená sumou 0,05€. Tieto spotrebované SMS sú fakturované na konci kvartálu.
Okrem SMS je mimo mesačnej platby najčastejšie využívaná aj služba rezervačného systému.

Stačí mi menej funkcií, budem mať nižšiu cenu?

Nie. TISS Optic je k dispozícii s plnou funkcionalitou pre všetkých klientov. Ak však uzná klient za vhodné, že nejaké špecifické funkcie nepotrebuje, vypnú sa preňho. Cenu za mesačné užívanie TISS optic to neovplyvňuje. Zoznam funkcií, ktoré nie sú zahrnuté v mesačnej platbe sú: spotrebované SMS, rezervačný systém a podpisovanie súhlasov so spracovaním osobných údajov na tablet. Presný cenník služieb nájdete v doplnkovom cenníku.

Zaujalo vás niečo?

Nechajte nám kontakt, spojíme sa s Vami.

Novinky a aktuality

V spolupráci s našimi zákazníkmi spúšťame reklamnú kampaň "AJ VY STE TISS".

Tento mesiac štartuje nová reklamná kampaň s názvom "AJ VY STE TISS".  Postupne počas roka predstavíme rôzne inšpiratívne príbehy našich klientov zo slovenských a českých optík. Cieľom týchto kampaní je predstaviť našich partnerov v optikách, ľudí, ktorí stoja za ich úspechom, priblížiť ich príbehy a osobné posolstvá.

Zaujímajú nás aj ich postrehy a tipy na prácu v programe TISS, ako program používajú, čo si na ňom cenia a s čím im náš program pri práci pomáha. Uvedomujeme si, že práve spokojní klienti sú najlepšou vizitkou každej firmy a preto necháme o programe TISS hovoriť Vás.

Ako prvú sme navštívili a vyspovedali známu košickú optiku MAJOR OPTIK  s charizmatickým pánom Majorským a verte, že sa máte na čo tešiť.

 

Vianoce a Nový rok 2023 - prevádzka hotline
Milí klienti,
počas sviatkov a Nového roka budeme pracovať v obmedzenom režime. Prosím, ak plánujete inventúry alebo potrebujete doriešiť iné záležitosti, spojte sa s nami pre pomoc a vysvetlenia do 22.12.2022.

Bežná prevádzková doba hotline bude skrátená zo štandardných  9.00 - 16.00 v najbližšie dni nasledovne:
23.12.2022 (piatok) - hotline  9.00 - 12.00

24.-26.12.2022 (sobota - pondelok) - hotline nedostupný

27.-29.12.2022 (utorok - štvrtok) - hotline 10.00 - 15.00

30.12.2022 (piatok) - hotline 10.00 - 12.00

31.12.2022 (sobota) - hotline nedostupný
1.1.2023 (nedeľa) - hotline nedostupný

2.1.2023 (pondelok) - hotline 10.00 - 15.00
3.1.2023 (utorok) - hotline  9.00 - 16.00
4.1.2023 (streda) - hotline 9.00 - 16.00
5.1.2023 (štvrtok) - hotline 9.00 - 16.00
6.1.2023 (piatok) - hotline nedostupný (!).

Podpisovanie GDPR súhlasov na tablet 

Ako jediný softvér na trhu máme pokryté celé spracovanie súhlasov na spracovanie os. údajov v súlade s Nariadením EP a Rady.
 
Každým vyšetrením alebo vyrobenými okuliarmi získavate od svojho klienta súhlas, ktorý musíte mať zdokumentovaný. Nanovo preto spúšťame funkciu podpisovania zákazníkov na tablet a uchovávanie týchto podpisov.
 
Ako to funguje?
Váš zákazník nepodpíše papierový dokument, ale podpíše sa prstom alebo dotykovým perom na tablet. Tento podpis sa uloží do databázy k danému zákazníkovi k typu súhlasu, ktorý vám zákazník udelil.
Podpis sa nedá zneužiť, je digitálne uchovaný na zabezpečenom serveri programu TISS Optic a spracúvaný v súlade s bezpečnostnou dokumentáciou optiky.
Aplikácia na podpisovanie je pripravená pre akýkoľvek tablet.
 
Aké má digitálne podpisovanie výhody?
 • Úspora za papier, úspora miesta
 • Digitálne uchovávanie, ktoré sa nikdy nezničí
 • Bezpečnejšie spracúvanie ako fyzické archivovanie podpisov na papieri
 • Nie je to biometrický údaj, ale odtlačok podpisu rovnako platný ako reálny podpis na papieri

 
Koľko to stojí?
Služba je poskytovaná za mesačný poplatok 19€. Služba nemá implementačný úvodný poplatok.